• Dua
 • sydney salat times
 • Fajr05:28
 • Sunrise06:56
 • Thohr12:02
 • Sunset17:08
 • Maghreb17:30

Tafsir of Dua Kumayl & Dua Kumayl

 • 24July

  Tafsir of Dua Kumayl & Dua Kumayl

  6 Lang Road, Earlwood , NSW

Dua Kumayl Tafsir

Sheikh Mansour Leghaei

7:30PM with Esha Prayer

Dua Kumayl Recitation