• Dua
 • sydney salat times
 • Fajr05:28
 • Sunrise06:56
 • Thohr12:02
 • Sunset17:08
 • Maghreb17:30

Shahadat of Imam Musa Al Kadhem(as)

 • 13April

  Shahadat of Imam Musa Al Kadhem(as)

  6 Lang Road, Earlwood , NSW

Shahadat of Imam Musa Al Kadhem(as)

Friday 13 April

7:30pm with Esha Prayer

Sheikh Mohammed Mehdi

Majlis