• Dua
 • sydney salat times
 • Fajr04:05
 • Sunrise05:42
 • Thohr12:41
 • Sunset19:40
 • Maghreb20:02

Shahadat of Imam Musa Al Kadhem(as)

 • 13April

  Shahadat of Imam Musa Al Kadhem(as)

  6 Lang Road, Earlwood , NSW

Shahadat of Imam Musa Al Kadhem(as)

Friday 13 April

7:30pm with Esha Prayer

Sheikh Mohammed Mehdi

Majlis