• Dua
 • sydney salat times
 • Fajr04:25
 • Sunrise05:49
 • Thohr11:49
 • Sunset17:50
 • Maghreb18:10

Shahadat of Imam Musa Al Kadhem(as)

 • 13April

  Shahadat of Imam Musa Al Kadhem(as)

  6 Lang Road, Earlwood , NSW

Shahadat of Imam Musa Al Kadhem(as)

Friday 13 April

7:30pm with Esha Prayer

Sheikh Mohammed Mehdi

Majlis