IMAM HUSAIN ISLAMIC CENTRE “Light of Guidance and Ark of Salvation”
December, 17 2017 - 3:08 PM 27 Rabi'ul Awwal 1439

Dua Kumayl & Tafsir by Sheikh Mansour Leghaei

Dua Kumayl & Tafsir by Sheikh Mansour Leghaei

Dua Kumayl & Tafsir by Sheikh Mansour Leghaei

Thursday, Nov 23, 2017

8:00 PM - 10:00 PM

Maghreb/Esha Prayers - Tafsir Dua Kumayl
Dua Kumayl

 

Copyright © 2017, IMAM HUSAIN ISLAMIC CENTRE